[MKAL] ASSESSORIES TÈCNIQUES

Makenai Assessment Layout (MKAL) és un servei d’assessoria personalitzada que té com a objectiu l’optimització de les comunicacions de veu, dades i seguretat de cara a millorar la productivitat, detectar possibles problemes de seguretat i promoure un estalvi de costos als nostres clients. El nostre equip tècnic, de contrastada experiència en el sector, analitza l’estat actual de les seves comunicacions (enquadrant-lo en un dels sis nivells de referència MKAL) i, després d’avaluar el seu negoci concret, l’orienta cap a les solucions de comunicacions òptimes.

Makenai Assessment Layout (MKAL) permetrà a la seva empresa obtenir una valoració de l’aportació que el sistema de comunicacions realitza al seu negoci. A més de permetre conèixer el nivell de maduresa tecnològic actual emmarcant-lo en l’actualitat del sector, ofereix atractives propostes per treure el màxim rendiment als seus sistemes, bé mitjançant la seva optimització o evolucionant a sistemes més innovadors, amb l’objectiu d’assolir el nivell de referència recomanat pels nostres experts.

hombrepájaro

En el procediment d’execució del servei queda palesa la nostra marcada orientació al client: Després d’una reunió inicial d’arrencada per explicar el procés que se seguirà, es realitza la presa de dades i després de l’elaboració dels informes d’alt i baix nivell, els resultats s’exposen en detall en una reunió final.