[MKDS] Desenvolupament de Software

Makenai ofereix un servei integral per al desenvolupament, implantació, documentació i manteniment d’aplicacions multiplataforma (web, mòbil i escriptori) amb què cobrir necessitats específiques allà on els programes genèrics no són capaços d’arribar. El nostre departament de desenvolupament aplica metodologies àgils al llarg de tot el cicle de vida del producte.

Disposem de desenvolupaments específics per a Telefonia IP, a partir de les solucions estàndard dels fabricants, dotant al client d’unes facilitats molt concretes que incrementen notablement tant la utilitat com la usabilitat dels sistemes estàndard de Telefonia (Quadre de comandament, Consum, Cadenat, portal d’Usuari, etc.) i les seves solucions complexes de Col·laboració.

Tenim solucions específiques per a entorns Iot, cobrint tots els aspectes extrem a extrem de les solució (HW IOT, Desenvolupament SW, Comunicacions, Serveis de dispositiu a núvol, Analítica de Dades, Seguretat i Serveis Professionals)

Makenai posem d disposició dels nostres desenvolupadors i clients les eines més complertes del mercat pel que fa a seguiment de projectes, repositoris, i entorns de col.laboració.