[MKIoTS] Solucions IOT i M2M

Les solucions IOT i M2M que Makenai ofereix estan personalitzades per a cada projecte i cobreixen aquests àmbits:

  • Manteniment Remot de Dispositius
  • Gestió intel·ligent d’edificis
  • APPs de gestió i telecontrol
  • Supervisió d’infraestructures i equipaments

Poden definir-se quatre estats d’evolució en relació a la conversió d’unobjecte en un SmartObject. En un primer estat es monitoritza a distancia l’estat del dispositiu. A mida que es profunditza en la interacció entre màquina i usuari, s’afegeixen noves prestacions que permeten el seu control, a partir del qual s’aconegueix optimitzar la funcionalitat,amb el màxim rendiment i mínim manteniment. En una etapa final, el sistema remot es converteix en un sistema autònom, el qualrequereix la supervisió d’experts només esporàdica.

Makenai té aliances amb empreses d’enginyeria especialitzades en el sector que ens permet oferir la millor solució per a cada necessitat, adaptant-nos a cada especificitat i tot fet amb un equip tècnic experimentat.