[MKTS] SOLUCIONS EN XARXES DE TRANSPORT

Solucions en Xarxes de Transport Les xarxes metropolitanes d’alta velocitat donen cobertura a extenses àrees geogràfiques, i permeten la integració de múltiples serveis, mitjançant el transport de dades, veu i vídeo, sobre mitjans de transmissió principalment òptics. L’ús de la tecnologia SDH permet la transmissió segura d’informació a altes velocitats sobre fibra òptica, des de 155 Mbit / s fins a 10 Gbit / s. La tecnologia DWDM permet augmentar l’ample de banda de les actuals xarxes de fibra, combinant i transmetent múltiples senyals de manera simultània sobre diferents longituds d’ona a través del mateix mitjà. Aquesta tecnologia crea múltiples fibres virtuals i multiplica la capacitat fins als 100 Gbit /s (400-1000 Gbit /s en un futur). A Makenai comptem amb personal tècnic altament qualificat, amb anys d’experiència oferint serveis d’enginyeria, dissenyant, desplegant i mantenint arquitectures de xarxa de molt alta fiabilitat i disponibilitat del servei, per a operadors de telecomunicacions i infraestructures critiques (mitjans de transport públic, oleoductes …)

Serveis de valor afegit:

Anàlisi de rendiment de la xarxa i optimització. S’analitza l’ocupació i ús dels enllaços de xarxa per tal de detectar colls d’ampolla, sobre xarxes existents o ampliacions planificades.

Manteniment preventiu. Revisió periòdica tant dels elements de xarxa com del sistema de gestió, per mantenir aquest dins dels paràmetres de funcionament òptims. Anàlisi de l’històric d’alarmes del sistema, amb la finalitat de detectar i corregir tendències de fallada.

Control de versions. Control de les versions programari carregades en els diferents elements del sistema, per tal de detectar i corregir incompatibilitats, o l’existència de possibles bugs. Control d’elements descatalogats per fabricant i elaboració d’un pla d’actualització o substitució tot buscant la mínima afectació a l’operativitat del sistema.