[MKWS] Solucions de Networking

Les solucions de Networking de Makenai, (MSN) permeten el desplegament, l’evolució i el manteniment de xarxes de dades, cobrint les diferents tecnologies i necessitats que una empresa pugui requerir, per donar una solució global a les seves necessitats de comunicacions.

Infraestructura LAN (Routing i Switching)

Seguretat lògica

Infraestructura sense fils (WiFi i enllaços ràdio)

La solució MKNS de Makenai es complementa amb:

Les propostes de valor MKUCS en comunicacions unificades

El treball conjunt amb empreses col·laboradores que permet cobrir els àmbits de cablatge, climatització i baixa tensió en sales tècniques i en dependències de client en general.

Auditories ràdio i anàlisi de plans de cobertura per a infraestructures WiFi

El desplegament i optimització dels serveis d’administració i gestió en el núvol que permeten les solucions de Cisco-Meraki

Gestió Centralitzada, permet fer grans desplegaments multi-sites des d’un únic panell de control de forma molt ràpida

BYOD, identifica ràpidament els dispositius BYOD i aplica automàticament les polítiques d’accés

Integració de la xarxa WIFI amb Facebook, permet als clients connectar-se a WiFi a través de la pàgina de benvinguda de Facebook de l’empresa, això habilita l’accés a la informació demogràfica que Facebook proporciona dels visitants. Tanmateix, els visitants mostren la seva ubicació als contactes promocionant la companyia a les xarxes socials sense cap esforç afegit.

Control i visibilitat de les aplicacions, identifica quines aplicacions s’estan utilitzant, possibilitant la priorització de les aplicacions crítiques alhora que limita les aplicacions recreatives.

802.11ac d’alta capacitat, Optimització de RF amb anàlisi d’espectre en temps real, alt rendiment sense fil entorns exigents densos

Optimització Automàtica d’RF, optimització automàticament WiFi mesurant la utilització del canal, potència del senyal, el rendiment i la interferència

Seguretat Ràdio dedicada, detecta de forma instantània interferències, les vulnerabilitats i els atacs en tots els canals.

Funcionalitats de Firewall, assigna automàticament firewall i regles de qualitat de servei, etiquetes VLAN i els límits d’ample de banda per fer complir les polítiques adequades per a cada classe d’usuari.

Solucions MDM

Procés de desplegament, simplificat:

Configura la xarxa des del teu Dashboard

Munta els punts d’accés

Els APs automàticament recullen la configuració del núvol

Els APs s’auto-optimitzen en RF per maximitzar el seu rendiment

La solució inclou el lliurament i desplegament de l’equipament necessari. Es pot incrementar el servei amb el suport, administració i / o formació de la solució.