SOLUCIONS

posit ES

El servei de Makenai Unified Communications Solutions (MKUCS) desenvolupa solucions globals de Col·laboració. Les arquitectures tradicionals de veu no tenien en ment en la seva construcció les Comunicacions Unificades, l’únic camí per interactuar entre usuaris era a través d’una PBX, amb una localització física. Les noves implementacions de Col·laboració i Comunicacions Unificades ens permeten treure el màxim rendiment i flexibilitat a les nostres comunicacions.

etiqueta-verdeCAT

Makenai ofereix un servei integral per al desenvolupament, implantació, documentació i manteniment d’aplicacions multiplataforma (web, mòbil i escriptori) amb què cobrir necessitats específiques allà on els programes genèrics no són capaços d’arribar. El nostre departament de desenvolupament aplica metodologies àgils al llarg de tot el cicle de vida del producte

posit makenai

Les solucions de Networking de Makenai, (MSN) permeten el desplegament, l’evolució i el manteniment de xarxes de dades, cobrint les diferents tecnologies i necessitats que una empresa pugui requerir, per donar una solució global a les seves necessitats de comunicacions.

posit ES

Les xarxes metropolitanes d’alta velocitat donen cobertura a extenses àrees geogràfiques, i permeten la integració de múltiples serveis, mitjançant el transport de dades, veu i vídeo, sobre mitjans de transmissió principalment òptics.

posit ES

Makenai Assessment Layout (MKAL) és un servei d’assessoria personalitzada que té com a objectiu l’optimització de les comunicacions de veu, dades i seguretat de cara a millorar la productivitat, detectar possibles problemes de seguretat i promoure un estalvi de costos als nostres clients.

posit ES

Les solucions IOT i M2M que Makenai ofereix estan personalitzades per a cada projecte i cobreixen aquests àmbits:

  • Manteniment Remot de Dispositius
  • Gestió intel·ligent d’edificis
  • APPs de gestió i telecontrol
  • Supervisió d’infraestructures i equipaments